การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้

news

การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเติบโตขึ้นกว่า 50,000 ราย ในตอนท้ายของปีพ. ศ. 2561 จำนวนร้านค้าคาดว่าจะถึง 60,000 ราย “Rabbit Line Pay ได้ให้บริการในการผูกบัตรกระต่ายกับ Rabbit Line Pay ผ่านบูธ 20 แห่งที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 15 สถานีจนถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้และได้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมาก

เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นบริการนี้มีจำหน่ายที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วทุกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนบัตรที่เชื่อมโยงกันเป็น 500,000 ใบภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 ลีกล่าวเสริม ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียง แต่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำให้ไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดและผลักดันคนไทยสู่ยุค 4.0 ในอนาคตจะขยายการให้บริการครอบคลุมบัตรร่วมของธนาคารกรุงเทพในปีหน้า